Allmänna villkor

Användarvillkor

Chasa Janett onlinebutik

1 . Omfattning / allmänt

De allmänna villkoren (“GTC”) gäller för onlinebutiken Chasa Janett, Säntisstrasse 23, 8964 Rudolfstetten.

2. Registrering

Registrering hos Chasa Janett är endast reserverad för lagligt behöriga personer. De uppgifter som krävs för registrering måste tillhandahållas fullständigt och sanningsenligt av kunden. Det finns ingen rätt till inträde till Chasa Janett.

Kunden ansvarar själv för att uppdatera sina uppgifter.

3. Beställning och ingående av kontrakt

Ordning

Beställningar kan endast göras online på www.chasa-janett.ch.

Med beställningen bekräftar kunden riktigheten av all information som tillhandahålls av honom.

Chasa Janett är fri att vägra att acceptera en beställning och att vägra att bekräfta den, att begränsa leveranskvantiteten för vissa produkter eller högst inte att leverera en viss produkt alls.

Kostnaderna för leverans kan ses vid beställning.

Avtalets ingående

Kundens beställning bekräftas av Chasa Janett via e-post eller SMS. Ett avtal mellan kunden och Chasa Janett avslutas endast med denna bekräftelse på beställningen.

Ofullständig fullgörande av ordern

Chasa Janetts högsta prioritet är att leverera alla beställda produkter i tillräckliga mängder och av hög kvalitet. I undantagsfall kan det dock hända att det av olika skäl inte finns tillräckligt med varor tillgängliga eller inte kan släppas för leverans.

Om produkter inte är tillgängliga vid leveransen vidarebefordras de inte och ersättningsartiklar kommer inte att levereras. Den faktiska levererade kvantiteten anges på den slutgiltiga fraktsedeln och på fakturan. Vid minskade eller icke levererade kvantiteter har kunden inte rätt till några verkliga anspråk eller skadeståndskrav.

Om en vara inte levereras trots kompensering krediteras kunden motsvarande belopp i värde. Det finns ingen efterföljande leverans och det finns inget krav på skadestånd.

4. Leverans

Onlinebutiken Chasa Janett begränsar leveranser till Schweiz och Furstendömet Liechtenstein.

Leverans av varor

Varorna levereras direkt till leveransadressen och kontaktpersonen som tillhandahålls av kunden.

Leveransen sker så långt det är tillgängligt för husdörrar till privatpersoner och för mottagning eller mottagning av företagskunder.

När varorna överlämnas eller varorna deponeras framför ytterdörren överförs nyttan och risken, särskilt risken för stöld, skada från tredje part och miljöpåverkan, till kunden.

Leveranstider och överensstämmelse med leveransfrister

Onlinebutiken Chasa Janett gör allt för att uppfylla leveransfristerna. Alla leveranstider som meddelats av Chasa Janett onlinebutik är dock endast vägledande. Bristande leveransfrist ger kunden ingen rätt att säga upp avtalet eller ersättning. Om Chasa Janett onlinebutik inte skulle kunna leverera en bekräftad beställning är Chasa Janett onlinebutik inte skyldig att utföra leveransen på något annat sätt. Detta ger inte kunden rätt till ersättning.

Avbokning av leverans av Chasa Janett onlinebutik

Om den lyckade leveransen inte är möjlig eller endast är möjlig under svåra omständigheter av skäl som Chasa Janett onlinebutik inte ansvarar för, såsom fel leveransadress, avsaknad av mottagare, saknad åtkomsttillstånd, dåligt väder eller trafikförhållanden etc., då har Chasa Janett onlinebutik rätt att annullera beställningen. Kundens krav på skadestånd eller verklig ersättning är i detta fall helt uteslutet.

5. Priser och betalning

Prissättningsvillkor

Alla priser är i schweiziska franc, inklusive tillämplig moms. Priserna inkluderar inte avgifter men inkluderar leveranskostnader.

Den avgörande faktorn är priserna som de visas på www.chasa-janett.ch vid tidpunkten för beställningen.

Betalningsmetoder / kreditkontroll

Olika betalningsmetoder finns tillgängliga för betalning, beroende på sortiment och leveransmetod, med Chasa Janett online-butik. har i alla fall rätt att själv bestämma vilket betalningsmedel den kommer att acceptera i varje enskilt fall.

Chasa Janett onlinebutik är uttryckligen bemyndigad av kunden att genomföra kreditkontroller efter eget gottfinnande och vid behov vidarebefordra kunduppgifter till tredje part för detta ändamål.

6. Produktinformation

Produktinformationen som publiceras i onlinebutiken uppdateras regelbundet och med största omsorg. I undantagsfall kan denna information skilja sig från den information som faktiskt skrivs ut på förpackningen. I detta fall är informationen på förpackningen alltid avgörande.

7. Garanti och datakommunikation

Enligt det nuvarande tekniska tillståndet kan datakommunikation via Internet inte garanteras vara felfri och / eller tillgänglig hela tiden. Chasa Janett Onlineshop ansvarar därför varken för onlinebutikens ständiga och oavbrutna tillgänglighet eller för tekniska och elektroniska fel under en försäljningstransaktion, i synnerhet inte för försenad behandling eller accept av beställningar.

8. Klagomål och kundservice

Kundtjänsten erbjuder information och personlig support för frågor, problem eller klagomål angående tjänsterna i Chasa Janett online-butik

Chasa Janett
Säntisstrasse 23
8964 Rudolfstetten

Telefon: +41 (0) 79663 51 31 eller +41 (0) 56633 71 74

E-post: info@chasa-janett.ch

Brister måste rapporteras omedelbart efter mottagandet av varorna. I annat fall anses varorna ha accepterats av kunden utan problem. Dolda fel måste rapporteras till kundtjänst omedelbart efter att de har upptäckts.

9. Dataskydd

Skyddet av kundens integritet vid behandling av personuppgifter är en viktig fråga för Chasa Janett online-butik. Därför strävar Chasa Janett online-butik att hantera all data som samlas in noggrant. Chasa Janett online-butik använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda hanterade kunddata mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot åtkomst av obehöriga personer.

Betalningsdata överförs i krypterad form.

Alla personuppgifter samlas in, behandlas och används konfidentiellt i enlighet med bestämmelserna i schweiziska dataskyddslagen och varken säljs eller vidarebefordras till tredje part. De enda undantagen är de uppgifter som krävs för att behandla beställningen (t.ex. leveransadress för post).

Kunden har rätt att när som helst gratis information, rapportering, blockering och radering av den lagrade informationen.

1 0. Immateriella rättigheter

Hela innehållet i onlinebutiken, inklusive texter och grafik, tillhör Chasa Janett onlinebutik. Detta innehåll skyddas av upphovsrätt och andra rättigheter och får inte användas utan föregående skriftligt medgivande från Chasa Janett Onlineshop.

11. Allmänna villkor

Ändringar och tillägg

Chasa Janett onlinebutik förbehåller sig uttryckligen rätten att när som helst anpassa dessa villkor till omständigheterna och tillämpa dem omedelbart.

Endast schweizisk lag är tillämplig. Juridikplatsen för fysiska personer är Bremgarten eller på kundens hemort. Bremgarten är exklusiv jurisdiktion för juridiska personer.

SSUM