Dataskydd

Dataskydd

Ansvarigt organ i den mening som avses i dataskyddslagar, särskilt EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), är:

 

Chasa Janett

Corina Janett

8964 Rudolfstetten

 

E-post: info@chasa-janett.ch

Webbplats: https://chasa-janett.ch/ Allmänt meddelande

 

Baserat på artikel 13 i den schweiziska federala konstitutionen och de federala dataskyddsbestämmelserna (Data Protection Act, DSG) har alla rätt till skydd för sin integritet och skydd mot missbruk av sina personuppgifter. Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

 

I samarbete med våra värdleverantörer strävar vi efter att skydda databaserna så bra som möjligt från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förfalskning.

 

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

 

Genom att använda denna webbplats samtycker du till insamling, bearbetning och användning av data enligt beskrivningen nedan. I princip kan denna webbplats besöks utan registrering. På så sätt lagras data som tillhörande sidor eller namnet på filen, datum och tid på servern för statistiska ändamål utan att dessa uppgifter är direkt relaterade till din person. Personuppgifter, särskilt namn, adress eller e-postadress, samlas in på frivillig basis så långt det är möjligt. Utan ditt samtycke överförs inte uppgifterna till tredje part. Bearbetning av personuppgifter

 

Personuppgifter är all information som avser en specifik eller identifierbar person. En registrerad är en person som personuppgifter behandlas för. Behandlingen inkluderar all hantering av personuppgifter, oberoende av de medel och procedurer som används, i synnerhet lagring, avslöjande, upphandling, radering, lagring, modifiering, förstörelse och användning av personuppgifter.

 

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med schweizisk dataskyddslag. Dessutom behandlar vi - i den utsträckning och i den mån EU: s GDPR är tillämplig - personuppgifter i enlighet med följande rättsliga grunder i samband med artikel 6 paragraf 1 GDPR:

 

lit. a) Behandling av personuppgifter med den registrerades samtycke.

lit.b) Behandling av personuppgifter för att fullgöra ett avtal med den registrerade och för att genomföra motsvarande åtgärder före kontraktet.

c) Behandling av personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för i enlighet med tillämplig lag i EU eller i enlighet med tillämplig lag i ett land där GDPR är helt eller delvis tillämplig.

lit.d) Behandling av personuppgifter för att skydda den registrerades eller annan fysisk persons vitala intressen.

lit.f) Behandling av personuppgifter för att skydda oss eller tredje parts legitima intressen, förutsatt att den berörda personens grundläggande friheter och rättigheter och intressen inte har företräde. Legitima intressen är särskilt våra affärsintressen att kunna tillhandahålla vår webbplats, informationssäkerhet, verkställighet av våra egna rättsliga anspråk och efterlevnad av schweizisk lag.

Vi behandlar personuppgifter under den tid som är nödvändig för respektive syfte eller ändamål. Vid längre lagringsskyldigheter på grund av lagliga och andra skyldigheter som vi är föremål för begränsar vi behandlingen i enlighet med detta.

 

Denna webbplats använder cookies. Det här är små textfiler som gör det möjligt att spara specifik, användarrelaterad information på användarens enhet medan han använder webbplatsen. Cookies gör det möjligt att särskilt bestämma användningsfrekvensen och antalet användare på sidorna, att analysera beteendet för sidanvändningen, men också att göra vårt erbjudande mer kundvänligt. Cookies lagras efter slutet av en webbläsarsession och kan öppnas igen när du besöker webbplatsen igen. Om du inte vill ha detta bör du ställa in din webbläsare så att den vägrar att acceptera cookies.

 

En allmän invändning mot användningen av kakor som används för marknadsföring online kan göras för ett stort antal tjänster, särskilt när det gäller spårning, via den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices/ eller EU: s webbplats http://www.youronlinechoices.com/ förklaras. Dessutom kan cookies sparas genom att inaktivera dem i webbläsarinställningarna. Observera att om du gör det kanske du inte kan använda alla funktionerna i detta online-erbjudande. Dataskyddsdeklaration för SSL / TLS-kryptering

 

Denna webbplats använder SSL / TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel de frågor du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och med låssymbolen i din webbläsarrad.

 

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan informationen som du överför till oss inte läsas av tredje part

 

Denna webbplats använder Google Maps för att bädda in kartor, Google Invisible reCAPTCHA för skydd mot bots och skräppost och YouTube för att bädda in videor.

 

Dessa tjänster från den amerikanska Google LLC använder bland annat kakor och som ett resultat överförs data till Google i USA, varigenom vi antar att ingen personlig spårning sker enbart genom användning av vår webbplats.

 

Google åtar sig att säkerställa adekvat dataskydd i enlighet med de amerikansk-europeiska och amerikansk-schweiziska sekretessskydden.

 

Mer information finns i Googles dataskyddsdeklaration

 

Om du skickar förfrågningar till oss med hjälp av kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna som du angav där, att lagras av oss för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke. Dataskyddsdeklaration för kommentarfunktionen på denna webbplats

 

För kommentarfunktionen på denna webbplats, förutom din kommentar, kommer information om den tidpunkt då kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte publicerar anonymt, det användarnamn du valt kommer att sparas.

 

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarfunktion sparar IP-adresserna för de användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte kontrollerar kommentarer på vår webbplats innan de aktiveras behöver vi dessa uppgifter för att kunna gå vidare mot författaren i händelse av juridiska överträdelser som förolämpningar eller propaganda.

 

Prenumerera på kommentarer

Som användare av webbplatsen kan du prenumerera på kommentarer efter registreringen. Du kommer att få ett bekräftelsemail för att kontrollera att du är ägaren till den angivna e-postadressen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen via en länk i e-postmeddelandena. Dataskyddsdeklaration för rätten till information, radering, blockering

 

Du har rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt rätten att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter när som helst. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifterna

 

Vi motsätter oss härmed användningen av de kontaktuppgifter som publiceras som en del av avtrycksskyldigheten för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Sidans operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel skräppostmeddelanden.

 

För tillhandahållande av avgiftsbelagda tjänster ber vi om ytterligare information, till exempel betalningsinformation för att behandla din beställning eller För att kunna genomföra din beställning. Vi lagrar dessa uppgifter i våra system tills lagstadgade lagringsperioder har löpt ut. Användning av Google Maps

 

Denna webbplats använder Google Maps API för att visuellt visa geografisk information. När du använder Google Maps samlar, bearbetar och använder Google också data om användningen av kartfunktionerna av besökare. Du kan hitta mer information om databehandling från Google i Googles dataskyddsinformation. Där kan du också ändra dina personliga dataskyddsinställningar i dataskyddscentret.

 

Detaljerade instruktioner om hur du hanterar dina egna data i samband med Googles produkter finns här. Använda Google reCAPTCHA

 

Denna webbplats använder reCAPTCHA-tjänsten från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Syftet med frågan är att skilja om ingången görs av en person eller genom automatiserad maskinbearbetning. Frågan inkluderar sändning av IP-adressen och all annan information som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten till Google. För detta ändamål överförs din inmatning till Google och används där. Din IP-adress kommer dock att förkortas i förväg av Google inom EU-länder eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hela IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av den här tjänsten. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av reCaptcha slås inte samman med annan Google-data. Dina uppgifter kan också överföras till USA. Det finns ett adekvat beslut från Europeiska kommissionen, "Privacy Shield", för dataöverföringar till USA. Google deltar i "Privacy Shield" och har undergått kraven. Genom att klicka på frågan godkänner du behandlingen av dina uppgifter. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 (1) lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att påverka lagligheten i behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till tidpunkten för återkallelsen.

 

Du hittar mer information om Google reCAPTCHA och tillhörande dataskyddsdeklaration på: https://www.google.com/privacy/ads/Datenschutzerklärung für Facebook

 

Denna webbplats använder funktioner från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. När du besöker våra sidor med Facebook-plugin-program upprättas en anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servrarna. På så sätt överförs redan data till Facebook. Om du har ett Facebook-konto kan dessa uppgifter länkas till det. Om du inte vill att dessa uppgifter ska tilldelas ditt Facebook-konto, logga ut från Facebook innan du besöker vår sida. Interaktioner, i synnerhet användningen av en kommentarfunktion eller att klicka på "Gilla" eller "Dela" -knappen, skickas också till Facebook. Du kan läsa mer på https://de-de.facebook.com/about/privacy

 

Funktionerna för Instagram-tjänsten är integrerade på vår webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör det möjligt för Instagram att tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller dess användning av Instagram.

 

Du hittar mer information om detta i Instagrams integritetspolicy: http://instagram.com/about/legal/privacy/Externe betaltjänstleverantörer

 

Denna webbplats använder externa betaltjänstleverantörer, genom vars plattformar användarna och vi kan genomföra betalningstransaktioner. Till exempel om

 

PostFinance (https://www.postfinance.ch/de/detail/rechtliches-barrierefreiheit.html)

Visum (https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html)

Mastercard (https://www.mastercard.ch/de-ch/datenschutz.html)

American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html)

PayPal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Bexio AG (https://www.bexio.com/de-CH/datenschutz)

Payrexx AG (https://www.payrexx.ch/site/assets/files/2592/datenschutzerklaerung.pdf)

Apple Pay (https://support.apple.com/de-ch/ht203027)

Stripe (https://stripe.com/ch/privacy)

Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/)

Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzpolitik/)

Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/) etc.

Som en del av fullgörandet av kontrakt använder vi betaltjänstleverantörerna på grundval av den schweiziska dataskyddsförordningen och vid behov artikel 6.1, lit. b. EU: s GDPR. Dessutom använder vi externa betaltjänstleverantörer på grundval av våra legitima intressen i enlighet med den schweiziska dataskyddsförordningen och, om det behövs, i enlighet med artikel 6.1 fi EU: s GDPR för att kunna erbjuda våra användarnas effektiva och säkra betalningsalternativ.

 

Uppgifterna som bearbetas av betaltjänstleverantören inkluderar inventeringsdata såsom namn och adress, bankdata såsom kontonummer eller kreditkortsnummer, lösenord, TAN och kontrollsum samt kontrakt, summor och mottagarrelaterad information. Informationen krävs för att genomföra transaktionerna. De angivna uppgifterna kommer dock endast att behandlas och lagras av betaltjänstleverantörerna. Som operatör får vi ingen information om ditt (bankkonto) eller kreditkort, endast information för att bekräfta (acceptera) eller avvisa betalningen. Uppgifterna kan överföras till kreditföretag av betaltjänstleverantören. Syftet med denna överföring är att kontrollera din identitet och kreditvärdighet. För detta hänvisar vi till villkoren och dataskyddsinformation för betaltjänstleverantörerna.

 

För betalningstransaktioner gäller villkoren och dataskyddsinformationen för respektive betaltjänstleverantör, som kan nås på respektive webbplats eller transaktionsapplikationer. Vi hänvisar till detta även för ytterligare information och hävdande av återkallande, information och andra rättigheter för registrerade. Nyhetsbrev - Mailchimp

 

Nyhetsbrevet skickas med posttjänstleverantören 'MailChimp', en leveransplattform för nyhetsbrev som drivs av den amerikanska leverantören Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Du kan se leverantörens dataskyddsregler här. Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för att följa den europeiska dataskyddsnivån (PrivacyShield). Fraktleverantören används på grundval av våra legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 (f) GDPR och ett orderhanteringsavtal i enlighet med artikel 28.3 mening 1 GDPR.

 

Frakttjänsteleverantören kan använda mottagarens data i pseudonym form, dvs utan tilldelning till en användare, för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för teknisk optimering av frakt och presentation av nyhetsbrevet eller för statistiska ändamål. Fraktleverantören använder dock inte uppgifterna från våra mottagare av nyhetsbrev för att själva skriva till dem eller för att skicka informationen vidare till tredje part. Orderhantering i onlinebutiken med kundkonto

 

Vi behandlar uppgifterna från våra kunder i enlighet med dataskyddsföreskrifterna från den federala regeringen (Data Protection Act, DSG) och EU-DSGVO, som en del av beställningsprocesserna i vår onlinebutik, så att de kan välja och beställa utvalda produkter och tjänster, samt deras betalning och leverans, eller för att möjliggöra utförande.

 

De behandlade uppgifterna inkluderar stamdata (lagerinformation), kommunikationsdata, kontraktsdata, betalningsdata och de personer som berörs av behandlingen inkluderar våra kunder, intresserade parter och andra affärspartners. Behandlingen sker i syfte att tillhandahålla avtalsmässiga tjänster i samband med driften av en onlinebutik, fakturering, leverans och kundtjänster. Vi använder sessionscookies, t.ex. för att lagra innehållet i kundvagnen, och permanenta cookies, t.ex. för att lagra inloggningsstatus.

 

Bearbetningen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. b (utförande av orderprocesser) och c (laglig arkivering) GDPR. Den information som är markerad som nödvändig krävs för att upprätta och fullgöra avtalet. Vi lämnar endast ut uppgifterna till tredje part inom ramen för leverans, betalning eller inom ramen för juridiska tillstånd och skyldigheter. Uppgifterna kommer endast att behandlas i tredjeländer om detta är nödvändigt för att avtalet ska kunna uppfyllas (t.ex. på kundens begäran om leverans eller betalning).

 

Användare kan eventuellt skapa ett användarkonto där de särskilt kan se sina beställningar. Som en del av registreringen kommuniceras den obligatoriska obligatoriska informationen till användarna. Användarkontona är inte offentliga och kan inte indexeras av sökmotorer som Google. Om användare har avslutat sitt användarkonto kommer deras data att raderas med avseende på användarkontot, med förbehåll för att de behålls är nödvändiga av kommersiella eller skattemässiga skäl i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. c GDPR. Informationen på kundkontot kvarstår tills den raderas med efterföljande arkivering i händelse av en laglig skyldighet. Det är upp till användarna att spara sina uppgifter i händelse av uppsägning före kontraktets slut.

 

Som en del av registrering och förnyade inloggningar samt användningen av våra onlinetjänster sparar vi IP-adressen och tiden för respektive användaråtgärd. Lagringen sker på grundval av våra legitima intressen, liksom användarna i skydd mot missbruk och annan obehörig användning. Dessa uppgifter överförs vanligtvis inte till tredje part såvida det inte är nödvändigt att följa våra anspråk eller det finns en laglig skyldighet att göra det i enlighet med artikel 6.1 c GDPR.

 

Raderingen sker efter utgången av lagstadgad garanti och jämförbara skyldigheter. Behovet av att lagra uppgifterna kontrolleras med oregelbundna intervaller. När det gäller lagliga arkiveringsförpliktelser sker raderingen efter utgången

 

Upphovsrätten och alla andra rättigheter till innehåll, bilder, foton eller andra filer på webbplatsen tillhör exklusivt operatören av denna webbplats eller de specifikt nämnda rättighetshavarna. Upphovsrättsinnehavarens skriftliga medgivande måste erhållas i förväg för reproduktion av alla filer.

 

Den som bryter mot upphovsrätten utan medgivande från respektive upphovsrättsinnehavare kan åtalas och kan hållas skadeståndsskyldig

 

All information på denna webbplats har noggrant kontrollerats. Vi strävar efter att tillhandahålla vår information som är uppdaterad, korrekt och fullständig. Ändå kan förekomsten av fel inte helt uteslutas, så vi kan inte garantera informationens fullständighet, korrekthet och aktualitet, inklusive journalistisk och redaktionell information. Anspråksansvar från materiella eller immateriella skador som orsakats av användningen av den information som tillhandahålls är uteslutna, såvida det inte kan bevisas att det var uppsåtligt eller grov vårdslöshet.

 

Förläggaren kan ändra eller radera texter efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande och är inte skyldig att uppdatera innehållet på denna webbplats. Användning eller åtkomst till denna webbplats sker på besökarens egen risk. Förläggaren, dess kunder eller partners är inte ansvariga för skador, såsom direkta, indirekta, oavsiktliga, specifikt att bestämmas i förväg eller följdskador som påstås orsakas av att besöka denna webbplats och tar därför inget ansvar för detta.

 

Förläggaren tar inte heller något ansvar för innehållet och tillgängligheten av tredjepartswebbplatser som kan nås via externa länkar på denna webbplats. Operatörerna av de länkade sidorna är ensamma ansvariga för deras innehåll. Förläggaren distanserar sig således uttryckligen från allt innehåll från tredje part som kan vara relevant enligt straffrättslig eller ansvarig lag eller som kränker moral

 

Vi kan anpassa denna dataskyddsdeklaration när som helst utan föregående meddelande. Den aktuella versionen som publiceras på vår webbplats gäller. I den mån dataskyddsdeklarationen är en del av ett avtal med dig kommer vi att informera dig om ändringen vid en uppdatering via e-post eller på annat lämpligt sätt. Frågor till dataskyddsombudet

 

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen skriv till oss ett e-postmeddelande eller kontakta den person som ansvarar för dataskydd i vår organisation som listas i början av dataskyddsdeklarationen.

 

Rudolfstetten, 27 november 2019

Källa: SwissAnwalt